Sunday, May 24, 2009

Kerja Sebagai Ibadah

Kerja Adalah Ibadah

Banyak yang berkata, kerja adalah ibadah. Pernyataan ini bisa benar bisa juga salah, tergantung kejujuran dari masing-masing yang mengucapkan. Sesuatu yang kita nasabkan sebagai ibadah mestilah harus ada dalil dan tuntunannya dari syariat. Bukan dengan pertimbangan akal atau pertimbangan selera kita.

Apakah bekerja kemudian melupakan kewajiban yang lebih besar semisal Sholat lima waktu bisa dikatakan ibadah? Bukankah banyak orang yang melalaikan sholat wajib karena alasan kesibukannya dalam bekerja? Apakah bekerja dengan melupakan hak-hak keluarga juga dikatakan ibadah? Apakah bekerja dengan tujuan menjadi kaya dan menumpuk-numpuk harta adalah ibadah? Apakah bekerja dengan berikhtilath (campur baur laki perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat) dikatakan ibadah? Apakah bekerja kemudian ia belanjakan hartanya dijalan yang tidak diridhai Allah juga ibadah? Untuk membelikan baju baru istrinya, atau anaknya, padahal dilemari masih tersimpan setumpuk pakaian. Apakah pemborosan semacam ini juga ibadah? Dan lain-lain…

Seseorang yang bekerja dengan tujuan menghidupi keluarganya dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya, dia sedekahkan kelebihan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Tidak ia gunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak boros dalam membelanjakannya, tidak pula bakhil, tidak pula ia salurkan hartanya untuk sesuatu yang diharamkan Allah. Tidak ia tumpuk-tumpuk lalu menghitung-hitungnya, ia keluarkan zakat bagi hartanya yang memang sudah ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Tidaklah hartanya ia gunakan untuk berbangga-bangga dengan kesombongannya. Ia yakin bahwa hartanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta’ala sehingga ia benar-benar mendapatkannya dan membelanjakannya pun di jalan yang Allah ridhai. Ia amanah dalam mendapatkan hartanya tanpa melupakan kewajibannya kepada Allah ta’ala. Insya Allah, orang yang bekerja untukyang demikian inilah yang bisa dikatakan kerjanya adalah ibadah.KERJA ADALAH IBADAH


Sesungguhnya setiap perbuatan yang dilakukan seorang muslim akan dianggap sebagai ibadah jika ia mematuhi garis panduan yang dikehendaki syarak. Namun kenapa masih ada komuniti pekerja yang memandang remeh mengenai kerja yang diusahakan dengan melakukan sambil lewa dan ala kadar. Salah satu punca yang dikenalpasti adalah kerana mereka menganggap kerja sebagai amalan rutin untuk mendapat upah atau hasil tanpa membabitkan perancangan, etika dan kualiti. Kerja merupakan” kesungguhan yang dilaksanakan oleh manusia bagi mendapatkan upah atau ganjaran”.Manakala ibadah bermaksud” kepatuhan dari ketaatan kita kepada ketinggian dan kekuasaan Allah yang diiringi kesanggupan menyerah diri kepadanya”. Apabila digabungkan ,ia bolehlah diertikan sebagai tugas atau tanggungjawab untuk meraih pendapatan dan keredhaan Allah. Sesungguhnya bekerja amat dituntut oleh Islam bagi membolehkan umat manusia mendapat rezeki kurniaan Allah dan secara tidak langsung menjadi mekanisme memakmurkan muka bumi ini. Ini menepati penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Taala berfirman dalam surah AtTaubah ayat 105 yang bermaksud:“Katanakanlah(Wahai Muhammad):”Beramallah kamu(akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan”Segala tindakan dan kerja hendaklah berorientasikan kepada ciri-ciri serta nilai-nilai kerja sebagai amal soleh dan bersifat sepadu antara duniawi dan ukhrawi, rohani dan jasmani. Allah Taala berfirman dalam surah Al Jumaah ayat 10 yang bermaksud: “Kemudian setelah selesai solat,maka bertebaranlah kamu di mukabumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah limpah kurniaan Allah, serta ingatlah Allah sebanyak-banykanya(dalam setiap keadaan), supaya kamu berjaya(di dunia dan akhirat) Sesuatu kerja itu dikategorikan sebagai ibadah apabila ia bekerja untuk:

1.Bekerja untuk keperluan diri Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Jika pergi sesorang di antara kamu pada tengahari untuk mengambil kayu bakar dibelakangnya, sehingga dia dapat bersedekah darinya dan mencegah daripada meminta-minta maka yang demikian adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain sama ada diberi atau tidak kerana tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah, mulailah daripada yang terdekat.”

2. Bekerja untuk keperluan keluarga. Rasulullad S.A.W bersabda: “Sesungguhnya Allah sangat cintakan kepada orang mu’min yang bekerja (Hadiht)”.

3. Bekerja untuk keperluan masyarakat Umum mengetahui tidak semua manusia mempunyia kepakaran dalam semua bidang. Untuk itu kemahiran individu dapat menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat yang diklasifikasikan sebagai tuntutan fardhu kifayah sebagai menepati firman Allah yang bermaksud: “Bertanyalah pada orang yang lebih tahu jika kamu tidak mengetahui.”

4. Bekerja untuk memakmurkan bumi Allah Pekerjaan yang kita lakukan mempunyai hubungan kait yang rapat dengan unsur kehidupan manusia didunia selain memelihara segala nikmat Allah yang dikurniakan dimuka bumi ini. Manakala cirri-ciri kerja itu, dianggap sebagai ibadah apabila memenuhi perkara berikut:-

a) Niat kerana Allahb) Berteraskan Iman dan taqwac) Tidak meninggalkan yang wajibd) Mendapat ganjaran dunia dan akhiratNamum sesuatu kerja itu dianggap sebagai ibadah apabila :-a) Pekerjaan itu mestilah perbuatan yang harus atau boleh dikerjakan menurut syara’

b) Pekerjaan yang disertakan dengan niat dan diredhai Allah

c) Pekerjaan yang dilaksanakan dengan tekun, cekap dan bersungguh-sungguh

d) Pekerjaan berasaskan prinsip syariah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab)__________________
Ini adalah kerana Islam ialah satu cara hidup yang lengkap dan syumul yang merangkumi semua aspek kehidupan. Islam tidak terbatas hanya kepada ibadah khusus semata-mata, malah lebih daripada itu.Setiap gerak-geri, perbuatan, amalan dan fikiran kita dikehendaki supaya berlandaskan kepada ajaran Islam. Di sinilah letaknya keindahan Islam kerana Islam adalah agama lengkap yang diturunkan oleh Allah swt kepada manusia sebagai panduan kepada kesejahteraan hidup duniawi dan ukhrawi.Pekerjaan pula adalah bermaksud ‘sesuatu yang dilakukan sebagai tanggungjawab’ atau dalam perkataan lain ‘kewajipan’ atau ‘tugas’. Pekerjaan juga dilihat sebagai satu usaha mencari rezeki untuk diri dan keluarga. Pekerjaan turut dianggap sebagai kerjaya atau profesion yang diceburi seseorang.Daripada perspektif Islam, pekerjaan bermaksud sesuatu yang dilakukan sebagai tanggungjawab dalam segala urusan yang halal. Islam memandang perkara ini sebagai satu tuntutan agama. Ia adalah satu tanggungjawab fardu kifayah di dalam masyarakat tetapi menjadi fardu ain bagi seorang ketua keluarga untuk menyara hidup diri dan keluarganya.Dalam erti kata lain, adalah menjadi satu kewajipan, iaitu fardu ain bagi seorang ketua keluarga untuk mencari rezeki dengan bekerja bagi menampung kehidupan harian semua yang berada di bawah tanggungannya termasuk dirinya. Jika ini tidak dilakukan, maka individu itu dikatakan tidak melaksanakan tanggungjawabnya ke atas mereka yang berhak.Di dalam konteks masyarakat pula, adalah menjadi kewajipan fardu kifayah bagi orang Islam untuk bergiat di dalam sesuatu kerjaya. Misalnya jika di dalam masyarakat berkenaan tidak ada orang Islam yang menjalankan sesuatu pekerjaan yang dianggap kritikal, maka adalah menjadi kewajipan bagi ahli masyarakat berkenaan untuk memastikan supaya ada orang Islam yang menceburi bidang itu. Ini adalah tanggungjawab masyarakat atau fardu kifayah.Hakikatnya, konsep ibadah di dalam Islam amat luas. Semua tindak-tanduk manusia menjadi ibadah jika tindak-tanduk yang dilaksanakan itu mendapat keredaan Ilahi. Janganlah disempitkan takrif ibadah itu hanya kepada ibadah khusus semata-mata. Perlu disedari bahawa setiap perbuatan kita diperhatikan oleh Allah swt yang Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Justeru, bekerja adalah satu ibadah.Sebenarnya, banyak ciri yang dititikberatkan di dalam soal pekerjaan adalah selari dengan kehendak ajaran Islam. Ciri ini juga didokong dan ditekankan oleh Islam menerusi al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.Malah, jika dikaji sejarah peradaban Islam bermula daripada Rasulullah saw kepada pemerintahan Khulafa’ Al-Rasyidin hinggalah kepada kerajaan Umaiyah dan Abbasiyah, dapat dilihat betapa ciri pekerjaan ini menjadi tulang belakang kepada kejayaan Islam itu sendiri sebagai satu agama yang dinamik dan progresif.Tidak salah jika dikatakan bahawa kejayaan Islam sebagai satu tamadun adalah kerana penganutnya menganggap dan meyakini bahawa setiap pekerjaan yang mereka lakukan adalah untuk mendapat keredaan Allah swt dan dengan ini, setiap pekerjaan yang dilakukan adalah satu ibadah kepada Allah Yang Maha Esa.Ciri yang paling utama di dalam menjadikan pekerjaan sebagai ibadah adalah niat. Niat adalah soal hati yang hanya diketahui oleh diri kita dan Allah swt. Jika sesuatu pekerjaan atau arahan kerja dilakukan secara ikhlas, insya-Allah pekerjaan kita itu akan diterima sebagai satu ibadah dan seterusnya akan diberi ganjaran oleh Allah swt.Umat Islam harus sedar dan yakin bahawa ganjaran yang diterima itu adalah dalam pelbagai bentuk seperti pahala untuk akhirat dan ganjaran kewangan di dunia. Namun, jika pekerjaan itu hanya dilaksanakan untuk mendapatkan wang, maka wang sajalah yang diperoleh.Jika pekerjaan itu dibuat untuk mendapat pujian, itu sajalah yang akan dikecapi. Jika pekerjaan itu dijalankan untuk dilihat sebagai rajin, itu sajalah ganjaran yang dirasai. Tetapi jika pekerjaan itu dijalankan dengan ikhlas, semua ini mungkin diperoleh di samping ganjaran di akhirat nanti.Sebab itulah kita digalakkan oleh Islam untuk sekurang-kurangnya memulakan pekerjaan kita dengan lafaz ‘Bismillahirrahmanirrahim’ dan setiap apa yang kita lakukan itu adalah ikhlas kerana Allah swt.Manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah swt sebagai makhluk yang hidup secara bermasyarakat dan saling bergantungan antara satu sama lain. Ini memerlukan kepercayaan yang tinggi di antara satu sama lain atau dalam erti kata lain amanah. Setiap antara kita sebenarnya mempunyai amanah kepada masyarakat dan negara.Apabila pergantungan di dalam masyarakat diterjemahkan kepada perkhidmatan atau pekerjaan yang dilakukan, ini bermakna setiap orang dipertanggungjawabkan untuk memberikan perkhidmatan terbaik dan melakukan pekerjaan yang diamanahkan dengan sebaik mungkin.Perkhidmatan dan pekerjaan yang dilakukan dengan jujur, ikhlas dan sebaik mungkin mengikut keupayaan dan potensi setiap individu adalah satu bentuk ibadah yang dipandang tinggi oleh Islam.Umat Islam tidak boleh melakukan kerja ibarat melepaskan batuk di tangga saja. Jika tanggungjawab diberi, maka wajib bagi orang yang menerima tanggungjawab itu untuk melaksanakan amanah dengan cara yang paling baik mengikut kemampuan masing-masing. Ini sebenarnya adalah satu bentuk penghayatan amanah di dalam pekerjaan dan satu manifestasi konsep ibadah di dalam pekerjaan.Pelaksanaan amanah dengan sebaik mungkin adalah kunci ke arah kecemerlangan individu dan organisasi. Sememangnya ini selari dengan ajaran Islam. Justeru, adalah penting bagi setiap orang untuk melaksanakan tanggungjawab di dalam menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, komited dan bersungguh-sungguh.Sabda Rasulullah saw di dalam sebuah hadis yang bermaksud: “Apabila tugas diamanahkan kepada kamu, maka laksanakan tugas itu dengan cemerlang yang mungkin.”Disiplin dalam menjalankan tugas ialah melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna dan mematuhi peraturan yang ditentukan serta menyelesaikan tugasan itu dalam jangka masa yang ditentukan. Dalam skop yang lebih luas, berdisiplin ialah cara hidup yang berperaturan berlandaskan pelbagai prinsip dan nilai yang mulia serta bertertib dalam kelakuan dan tindakan.Hakikatnya, Islam amat mementingkan soal disiplin. Ini dapat dilihat melalui ibadah khusus, misalnya solat. Solat perlu ditunaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Ini bermakna untuk menunaikan solat memerlukan kepada disiplin waktu. Untuk menunaikan solat itu sendiri, ada rukun yang perlu dilakukan dengan tertib. Ini bermakna solat mempunyai prosedur dan kaedah pelaksanaannya sendiri.Begitu juga halnya dengan pekerjaan yang dilakukan. Ada prosedur dan peraturan yang ditetapkan yang perlu dipatuhi. Kerja itu sudah tentulah perlu disiapkan dalam satu tempoh tertentu yang diarahkan. Semua ini memerlukan disiplin.Berdisiplin ketika bekerja ialah satu kekuatan yang menggerak kepada kejayaan dan kemenangan. Pekerja yang berdisiplin akan dapat melaksanakan tugas dengan lebih cepat dan berkesan daripada pekerja yang tidak berdisiplin. Oleh itu, Saidina Ali berkata: “Kebenaran yang tidak dipertahan dengan disiplin akan dikalahkan oleh kepalsuan yang berdisiplin.”Di samping itu, kebersihan bukan saja kebersihan fizikal tetapi juga kebersihan rohani, iaitu bersih daripada sifat mazmumah. Justeru, kebersihan akan dapat meluruskan hala tuju perkhidmatan dan pekerjaan seseorang. Ini dapat meluruskan tujuan seseorang itu bekerja, bukan semata-mata untuk mencari nafkah tetapi juga untuk beribadah dan mencari keredaan Allah.Apabila tujuan dan haluan bekerja itu bersih dan mantap dalam hati dan jiwa individu, maka kehadiran dan sumbangannya dalam perkhidmatan akan dapat membersihkannya daripada kegiatan mungkar dan jahat.Perkhidmatan akan menjadi jentera untuk pembangunan dan tidak menjadi ejen kemungkaran dengan kegiatan seperti rasuah dan seumpamanya. Apabila arah pembangunan itu adalah untuk mencari keredaan Allah, maka akan lahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera dan bersih tujuan dan kegiatannya.Satu lagi ciri yang penting ialah mengakhiri setiap kerja dengan kalimah tahmid, iaitu ‘Alhamdulillah’ sebagai tanda bersyukur di atas pekerjaan yang dilaksanakan. Tanda bersyukur dalam perkhidmatan atau pekerjaan ialah dengan menjadikan khidmat sebagai satu ibadah selain daripada tujuan mencari nafkah, tujuan bekerja adalah untuk mencari keredaan Allah.Jika ini dijadikan sebagai matlamat pekerjaan, nescaya nafkah yang diperoleh itu mestilah nafkah yang halal kerana tujuan ialah juga untuk menunaikan kewajipan yang ditentukan oleh Allah terhadap diri dan keluarga.Gaji, elaun dan imbuhan yang diterima mestilah bersih daripada sesuatu yang haram seperti rasuah serta tuntutan berlebihan daripada yang sepatutnya. Bahkan di dalam Islam, untuk menjamin pendapatan diredai Allah, kita digalakkan bekerja lebih daripada yang dijanjikan.Tujuan bekerja, khususnya di dalam jabatan atau organisasi, adalah untuk menggerakkan jentera pentadbiran dan perkhidmatan supaya dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada orang ramai. Berkhidmat kepada orang ramai, berusaha untuk memberikan kemudahan dan kebaikan kepada rakyat dan perkara sepertinya – jika dilaksanakan dengan ikhlas dan jujur – akan mendapat keredaan Allah.
Oleh sebab keredaan Allah swt tidak mempunyai batas, tidak luput dan tidak akan habis, setiap orang boleh memberikan khidmat sebanyak mungkin bagi memperoleh keredaan Ilahi. Dengan berkhidmat dan bekerja sebagai ibadah, seseorang akan mendapat kepuasan daripada kerjanya, mencintai kerjayanya dan berdedikasi di dalam menjalankan tugasannya.Sebenarnya, banyak lagi ciri yang boleh diketengahkan yang dipentingkan dalam pekerjaan dan menjadi ciri yang menjadikan pekerjaan itu suatu ibadah. Misalnya berilmu pengetahuan, sabar, tekun, berbincang (musyawarah), jujur dan banyak lagi. Ciri ini yang menjadi konsep kepada perkhidmatan berkualiti jika diterapkan di dalam diri kita akan mendatangkan banyak manfaat dan faedah.Bukan saja perkhidmatan dan pekerjaan yang dilakukan itu akan menjadi perkhidmatan dan pekerjaan yang berkualiti, malah ia boleh menjadi satu bentuk ibadah kepada Allah yang akan mendatangkan manfaat kepada diri kita di dunia dan akhirat
Muhammad saw.


ORANG Arab pada zaman jahiliah menganggap ‘kerja tangan’ adalah hina. Para penyair akan mengutuk manusia dengan menggunakaan ungkapan bahawa bapanya adalah seorang tukang besi atau tukang kayu. Kerja ini hampir-hampir menjadi kerja yang dikhususkan bagi para hamba dan orang bukan Arab. Diceritakan bahawa Ziyad bin Muawiyah yang terkenal dengan dengan gelaran al-Zibyani adalah seorang penyair yang rapat dengan pihak pemerintah, iaitu Nukman bin Munzir. Terdapat seorang lelaki yang dengki, ingin mengadu domba antara raja dan penyairnya. Dia menyuruh al-Zibyani mengarang sebuah syair, menungkapkan syair itu dengan isi kandungannya mengutuk Nukman dan menuduh bahawa bapanya adalah seorang tukang kayu. Maka Nukman pun murka. Penyair itu melarikan diri untuk beberapa waktu. Kemudian dia mengarang sebuah kasidah yang lebih indah dan menyerlahkan hakikat sebenar. Penyair itu telah masuk berjumpa Nukman dalam keadaan ketakutan lalu membacakan kasidah itu di depan Nukman.Maka Nukman pun mengampunkannya. Seterusnya Islam telah datang untuk mengubah pandangan orang-orang jahiliah yang salah terhadap kerja mulia tersebut. Islam menggalakkan dan menjanjikannya dengan ganjaran yang besar. Malah Islam menjadikan kerja itu sama dengan darjat amal yang paling tinggi, iaitu jihad di jalan Allah.Islam mengkeji penganggur dan orang yang membuang masa. Sabda baginda Rasulullah yang bermaksud:“Menganggur akan membuatkan hati menjadi keras.” (Riwayat al-Qadha’ei daripada Abdullah bin Umar bin al-As r.a)Islam juga mengajarkan kita supaya merebut masa lapang sebelum keluputannya. Sabda baginda yang bermaksud:“Rebutlah lima perkara sebelum lima perkara: Hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sakit, muda sebelum tua dan kaya sebelum fakir.” (Riwayat Hakim dan Baihaqi daripada Ibnu Abbas). Ahmad meriwayatkannya di dalam bab ‘zuhud’ dan Abu Na’ain meriwayatkannya di dalam bab ‘al-Hulyah’, dan Baihaqi turut meriwayatkannya daripada Amru bin Maimun. Albani menyatakan hadis ini adalah hadis sahih di dalam ‘Sahih al-Jami’ (bil. 1077).Umar al-Khattab berkata: “Aku memberikan amaran kepada kamu tentang akibat masa lapang, sesungguhnya ia menghimpunkan pintu-pintu yang tertutup.” Sebagaimana aku juga membaca kata-kata Umar yang lain: “Sesungguhnya tangan ini dijadikan untuk bekerja. Sekiranya kamu tidak menyibukkannya dengan mentaati Allah, maka ia akan menyibukkan kamu dengan maksiat kepada Allah.” (Abbas Mahmud Aqad, ‘Kehebatan Umar’, hal. 198)Said bin Mansur mencerakinkan kata-kata Umar: “Tidak ada satu keadaan yang aku lebih suka maut datang menjemput aku selain daripada berjihad di jalan Allah melainkan aku sedang bekerja mencari kurniaan rezeki Allah.”Kemudian Umar membacakan petikan al-Quran yang bermaksud:“Dan orang-orang lain berjalan di atas muka bumi mencari kurniaan Allah, dan mereka yang lain pula berperang di jalan Allah.” (Al-Muzammil: 20)Imam Al-Nasafi berkata dalam menafsirkan ayat ini: “Allah telah menyamakan antara mereka yang berjihad di jalan Allah dengan mereka yang berusaaha bekerja di jalan mencari rezeki.”Umar mengutamakan darjat bekerja mencari rezeki ke atas jihad di jalan Allah, dengan katanya: “Sekiranya aku mati di antara dua bukit dalam perjalanan aku di atas muka bumi untuk aku mencari kurniaan Allah adalah lebih baik daripada aku terbunuh sebagai mujahid di jalan Allah kerana Allah telah mendahulukan orang-orang yang berjalan di atas muka bumi mencari kurniaan-Nya ke atas orang yang berjihad di jalan-Nya.” (‘Muhammad bin Hassan al-Syaibani, ‘Kerja Mencari Rezeki’, hal. 18)Umar juga berkata: “Sesungguhnya aku telah bertanya tentang seorang lelaki yang mengagumkan aku, adakah dia mempunyai pekerjaan. Sekiranya dia menjawab ‘tidak’, maka aku tidak akan menghiraukannya. Kemudian Umar berkata: “Wahai sekalian orang fakir bersegeralah kamu melakukan kebaikan dan janganlah kamu menjadi bebanan ke atas orang Muslimin.” (Al-Jauzi, ‘Talbis al-Iblis’, hal. 317)Umar amat memahami semangat Islam dalam persoalan ini, maka banyak kata hikmahnya yang diulang-ulang dalam banyak waktu dan ketika: “Sekiranyya aku mati di antara dua bukit dalam usaha aku mencari rezeki demi menjaga air mukaku adalah lebih baik daripada aku mati sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah.” Beliau juga berkata: “Sesiapa daripada kalangan kamu yang bekerja, maka kami akan memujinya dan sesiapa yang tidak bekerja, kami akan mengutuknya.”Sehubungan itu, banyak ayat al-Quran dan hadis yang menggalakkan kita bekerja. Firman Allah yang bermaksud:“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Bekerjalah kamu, sesungguhnya Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman akan melihat kerja yang kamu lakukan.” (Al-Taubah: 105)Bagaimanapun, pernah berlaku satu tempoh di dalam sejarah Islam apabila banyak penganggur dan orang fakir yang cuba ‘mengharuskan’ keadaan mereka yang memedihkan itu dengan mencari beberapa dalil yang mengharuskan pula sifat malas dan kegagalan mereka serta mereka pura-pura tidak nampak terdapat banyak dalil yang menggesa mereka supaya bekerja bersungguh-sungguh. Malah ada sesetengah orang jahil yang sampai ke tahap menganggap kefakiran merupakan sesuatu suatu yang suci. Islam adalah bebas daripada konsep menyeleweng yang mereka yakini itu. Islam adalah agama kekuatan dan kerja. Islam menggesa supaya bekerja kita dan menjadikan kerja sebagai sejenis ibadah yang paling mulia. Sesungguhnya Allah telah menjadikan semua manusia untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Firman-Nya yang bermaksud:“Dan Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku.” (Al-Zariat: 56)Bagaimanapun, konsep pengabdian di dalam Islam adalah merangkumi semua kerja yang berfaedah dan diniatkan kerana Allah. Firman Allah yang bermaksud:“Katakan: Sesungguhnya sembahyangku, pengorbananku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah, Tuhan semesta alam.” (Al-An’am: 162)Malahan persetubuhan yang halal adalah dianggap ibadah yang diberikan ganjaran. Sabda baginda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:“Bukankahh Allah telah menjadikan bagi kamu perkara yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, amar makruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah dan pada persetubuhan kamu juga ada sedekah.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah seseorang daripada kami melepaskan syahwatnya juga diberikan ganjaran?” Baginda menjawab: “Ya, tidakkah kamu lihat sekiranya dia melepaskannya pada tempat yang haram, bukankah dia akan dikenakan dosa? Maka, begitu jugalah apabila dia meletakkannya di tempat yang halal maka dia akan diberikan ganjaran pahala.” (Riwayat Muslim dan Ahmad daripada Abu Zar al-Ghifari)Antara dalil yang menegaskan lagi bahawa bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal adalah termasuk antara ibadah ialah pada suatu hari Rasulullah s.a.w sedang duduk di kalangan sahabat baginda, lalu para sahabat melihat ke arah seorang pemuda yang mempunyai kekuatan yang sejak awal pagi keluar berusaha mencari rezeki. Mereka berkata: “Alangkahh baiknya sekiranya pemuda ini menggunakan kekuatan dan kemudaannya itu di jalan Allah. Rasulullah s.a.w bersabda: “Jangan kamu berkata seperti ini, kerana sesungguhnya jika pemuda itu bekerja untuk mencari bekalan hidup untuk dirinya dan untuk menghalang dirinya daripada meminta-minta, maka dia adalah di jalan Allah. Sekiranya dia bekerja untuk menjaga kedua-dua ibu bapanya yang sudah tua dan lemah atau untuk keturunannya yang lemah demi mencukupkan keperluan hidup dan mengelakkan mereka daripada meminta-meminta, maka dia adalah dijalan Allah. Sekiranya dia keluar bekerja kerana riak dan bermegah-megah, maka dia berada di jalan syaitan." (Riwayat Tabrani daripada Kaab bin Ajrah)Sabda baginda lagi yang bermaksud:“Sesiapa yang bekerja untuk menanggung bebanannya, maka dia adalah seperti mujahid di jalan Allah. Sesiapa yang mencari dunia secara halal dalam keadaan menjaga kehormatan diri, maka dia berada padadarjat para syuhada.” (Riwayat Tabrani daripada Abu Hurairah)Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:“Mencari rezeki adalah terletak selepas menunaikan sembahyang yang wajib. Ia adalah suatu yang wajib selepas suatu yang wajib.” (Riwayat Tabrani dan Baihaqi)Baginda bersabda lagi yang bermaksud:“Bekerja mencari rezeki adalah fardu ke atas setiap Muslim.” (Riwayat Tabrani dan Dailami daripada Abdullafh bin Mas’ud dan Anas bin Malik)Di dalam bebrapa riwayat hadis, terdapat penggunaan perkataan fardu, wajib, dan jihad mengenai bekerja mencari rezeki. Mazhab Sunnah berpandapat bahawa bekerja mencari keperluan ‘daruri’ untuk kehidupan adalah fardu ain bagi orang yang berupaya melakukannya. Manakala mencari yang lebih daripada keperluan ‘daruri’ adalah harus hukumnya bagi orang yang mahukannya. Sebagaimana bekerja mencari rezeki untuk melakukan kebaikan adalah lebih afdal daripada menggunakan masa dengan melakukan amalan sunat. Dalil bagi pendapat ini ialah menerusi firman Allah yang bermaksud:“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian yang baik-baik daripada apa yang kamu usahakan dan sebahagian daripada apa yang Kami keluarkan untuk kamu daripada muka bumi.” (Al-Baqarah: 267)Perkataan ‘suruhan’ di sini dari sisi penggunaan hakikatnya adalah bermaksud ‘wajib’. Adalah tidak masuk akal hendak memperoleh nafkah melainkan setelah berusaha mendapatkan rezeki. Tidak akan sempurna suatu kewajipan melainkan dengannya adalah wajib, iaitu bekerja mencari harta untuk dinafkahkan juga adalah wajib.Islam menggalakkan kita bekerja supaya tidak meminta-minta daripada orang lain. Sabda baginda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:“Kemuliaan seorang mukmin ialah dia tidak meminta daripada orang lain.” Bukhari dan Muslim pula meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Tangan di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan di bawah (penerima).”

IBADAH & KERJAIstilah Ibadah dan Kerja atau sebaliknya mengesankan bahwa ibadah berbeda dengan kerja. Padahal, lebih baik secara konseptual juga secara praktis, bila kita berkata bahwa "ibadah adalah kerja" atau "kerja adalah ibadah", sehingga menjadikan aktivitas yang dilakukan menjadi ibadah dan pengabdian kepada Tuhan Yang Mahaesa.Ibadah dan Kerja atau sebaliknya mengesankan bahwa ibadah berbeda dengan kerja. Ini karena dua hal itu diselingi oleh kata dan yang mengandung arti bahwa keduanya berbeda. Dengan demikian, Ibadah berbeda dengan kerja. Hal tersebut dapat dibenarkan, karena memang banyak orang yang membedakannya dalam praktik hidup mereka. Misalnya, seseorang beribadah di masjid atau gereja dalam arti menyadari kehadiran Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan-Nya. Namun, ketika di kantor atau pasar, ia bekerja tanpa mengingat kehadiran Tuhan, bahkan bisa jadi melanggar perintah-Nya. Padahal, lebih baik secara konseptual juga secara praktis, bila kita berkata bahwa "ibadah adalah kerja" atau "kerja adalah ibadah", sehingga menjadikan aktivitas yang dilakukan menjadi ibadah dan pengabdian kepada Tuhan Yang Mahaesa.Kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya. Manusia secara garis besar dianugerahi Tuhan empat daya pokok, yaitu daya fisik, yang menghasilkan kegiatan fisik dan keterampilan; daya pikir yang mendorong pemiliknya berfikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan; daya kalbu yang menjadikan manusia mampu berkhayal, mengekspresikan keindahan, serta beriman, merasakan, dan berhubungan dengan Allah Sang Maha Pencipta; dan daya hidup yang menghasilkan semangat juang, kemampuan menghadapi tantangan, serta menanggulangi kesulitan.Penggunaan salah satu dari daya-daya tersebut -- betapapun sederhananya -- melahiran kerja, atau "amal" dalam istilah agama. Anda tidak dapat hidup tanpa menggunakan (paling sedikit) salah satu dari daya itu. Untuk melangkah, anda memerlukan daya fisik, paling tidak guna menghadapi daya tarik bumi. Karena itu, kerja adalah keniscayaan. Tetapi, perlu diingat bahwa kerja atau amal yang dituntut oleh-Nya bukan asal kerja, tetapi kerja yang baik (amal saleh). Saleh adalah yang sesuai, bermanfaat, lagi memenuhi syarat-syarat dan nilai-nilainya. Sebuah kursi yang tidak hanya memiliki tiga kaki, sehingga tidak dapat diduduki, maka ia bukan kursi yang saleh. Ia tidak bermanfaat karena tidak memenuhi nilai-nilai yang menjadikannya dapat dijadikan tempat duduk. Seseorang dituntut untuk melakukan yang saleh, karena itu bila ia bertemu dengan sesuatu yang tidak memenuhi nilai-nilainya, maka ia dituntut untuk melakukan perbaikan (ishlâh) dengan menambah yang kurang dari nilainya itu, yakni menambah satu kaki bagi kursi tadi. Bahkan, ishlâh yang lebih baik lagi adalah memberi nilai tambah bagi kursi yang saleh, sehingga ia bukan saja dapat diduduki, tetapi juga nyaman dan indah dipandang.Ibadah terambil dari akar kata yang sama dengan 'abid. Lalu, darinya dibentuk kata Abdullah yang arti harfiyahnya adalah "hamba Allah". Dalam kamus-kamus bahasa, 'abid (atau abdi) mempunyai sekian banyak arti. "Hamba sahaya, anak panah yang pendek dan lebar, serta "tumbuhan yang memiliki aroma yang harum". Apabila seseorang menjadi 'abid/"abdi" sesuatu, anggaplah sebagai abdi negara, maka ketiga arti di atas merupakan sifat dan sikapnya yang menonjol.Seorang hamba sahaya tidak memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Dia adalah anak panah yang dapat digunakan tuannya untuk tujuan yang dikehendaki sang tuan, dan dalam saat yang sama dia juga harus mampu memberi aroma yang harum bagi lingkungannya. Pengabdian bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi, serta sebagai dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya.Sementara pakar berkata bahwa ada tiga unsur pokok yang merupakan hakikat ibadah kepada Allah: Pertama, si pengabdi tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya, karena yang dinamai hamba tidak memi liki sesuatu. Apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Kedua, segala usahanya hanya berkisar pada mengindahkan apa yang diperintahkan oleh siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dilaksanakan, kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu siapa yang kepadanya ia mengabdi.Ada dua ragam ibadah, yaitu: Pertama, ibadah murni, yaitu kegiatan yang telah ditentukan Tuhan atau Nabi-Nya dalam hal cara, waktu, kadar, atau tempatnya. Bagi seorang muslim, shalat, zakat, puasa, dan haji adalah ibadah murni, karena cara, waktu, atau kadarnya telah ditentukan Tuhan. Kedua, ibadah umum, yaitu semua aktivitas yang dilakukan dengan motivasi memenuhi perintah Tuhan. Berdandan, misalnya, dapat bernilai ibadah jika motivasinya ingin tampil indah sebagaimana diperintahkan Tuhan, bukan untuk merayu dan menggoda. Bahkan, Nabi Muhammad Saw. pernah menyatakan bahwa hubungan seks dengan pasangan yang sah pun merupakan ibadah, selama motivasinya dibenarkan agama. Dengan demikian, motivasi-lah yang menjadikan satu aktivitas dinilai ibadah atau bukan. Dua orang yang menggunakan pisau yang sama dalam memotong kaki seseorang, dapat berbeda nilai kegiatannya tergantung dari motivasinya. Jika yang pertama seorang dokter yang mengamputasi pasiennya, maka aktivitasnya ini dapat menjadi ibadah, berbeda dengan seorang penjahat yang melakukan hal serupa. Jika demikian, semua aktivitas dapat menjadi ibadah, selama motivasinya sejalan dengan tuntunan Tuhan. Dalam konteks beribadah, kita harus pandai-pandai memilih apa yang disenangi Tuhan bukan apa yang kita senangi. Dari sini ada prioritas-prioritas yang harus menjadi pilihan. Secara umum, membersihkan diri dari yang kotor lebih baik daripada menghiasi diri dengan yang indah. Mandi tanpa parfum lebih baik daripada memakai parfum tanpa mandi. Ironinya, sementara kita melakukan kegiatan ibadah yang bersifat menghiasi diri (tidak wajib), tetapi tidak meninggalkan larangan Tuhan yang bersifat wajib. Ini adalah kekeliruan umum dalam ibadah kita.Sekian banyak hal yang berkaitan dengan aktivitas kerja dan ibadah yang harus mendapat perhatian, antara lain: Pertama, motivasi mesti menjadi landasan setiap aktivitas agar lebih terarah. Guna bernilai ibadah, maka aktivitas harus tertuju kepada Tuhan, yang dalam bahasa agama disebut ikhlash. Ikhlas menjadikan pelakunya tidak semata-mata menuntut atau mengandalkan imbalan di sini dan sekarang (duniawi), tetapi pandangan dan visinya harus melampaui batas-batas kekinian dan kedisinian, yaitu kekal di akhirat sana. Berangkat dari hal ini, setiap pekerjaan hendaknya dihiasi dengan niat yang tulus, serta hendaknya juga dimulai dengan membaca Basmalah untuk mengingatkan pelakunya tentang tujuan akhir yang diharapkan dari kerjanya, serta menyadarkan dirinya tentang anugerah Allah yang menjadikannya mampu melaksanakan pekerjaan itu.Kedua, tiada waktu tanpa kerja (amal saleh) dalam hidup. Al-Quran tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan dunia ini. Faidzâ faraghta fanshab (QS. 94: 7). Kata faraghta terambil dari kata faragha, yang berarti "kosong setelah sebelumnya penuh". Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan kekosongan yang didahului oleh kepenuhan, termasuk keluangan yang didahului oleh kesibukan. Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamai faragha. Ayat di atas berpesan, "Kalau engkau dalam keluangan sedang sebelumnya engkau telah memenuhi waktumu dengan kerja, maka fanshab". Kata fanshab antara lain berarti berat, letih. Pada mulanya ia berarti "menegakkan sesuatu sampai nyata dan mantap". fanshab seakar dengn kata "nasib" yang biasa difahami sebagai "bahagian tertentu yang diperoleh dalam kehidupan yang telah ditegakkan, sehingga menjadi nyata dan tidak dapat (sulit) dielakkan". Atas dasar ini, ayat di atas dapat diterjemahkan, "Maka apabila engkau telah berada di dalam keluangan (setelah tadinya engkau sibuk), maka (bersungguh-sungguhlah bekerja) sampai engkau letih, atau tegakkanlah (persoalan baru ) sehingga menjadi nyata".Ketiga, bertebaran ayat dan hadis Nabi yang menuntut umat Islam agar bekerja dengan penuh kesungguhan, apik, dan bukan asal jadi. "Sesungguhnya Allah senang apabila salah seorang di antara kamu mengerjakan satu pekerjaan, (bila) dikerjakannya dengan baik (jitu)", demikian sabda Nabi Muhammad Saw. Di sisi lain perlu dicatat bahwa Nabi pernah menjelaskan kepada malaikat Jibril tentang makna Ihsân (kebajikan) dengan sabdanya: "Ihsân adalah beribadah kepada Allah sekan-akan engkau melihat-Nya. Bila tak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu". Ibadah ritual atau ibadah secara umum bila didasari oleh petunjuk ini pastilah akan lahir bentuk keindahan dan keapikan yang mengagumkan. Ketiga, penghargaan kepada waktu. Al-Quran mengaitkan dengan sangat erat antara waktu dan kerja keras, antara lain melalui surah al-'Ashr. 'Ashr berarti memeras. Waktu dinamai 'ashr karena seseorang dituntut untuk memeras tenaga dan fikirannya untuk mengisi waktunya. Mereka yang tidak memerasnya akan rugi dan kerugian itu akan dirasakannya pada 'ashr umurnya, yakni pada saat tua atau menjelang kehadiran ajalnya. Dalam konteks menghargai waktu, apabila ada dua alternatif untuk melakukan satu pekerjaan yang sama dan nilainya sama, maka hendaknya dipilih yang menggunakan waktu lebih singkat. Di sisi lain, apabila ada pekerjaan yang mengandung nilai tambah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang sama tanpa nilai tambah, maka pilihlah yang memiliki nilai tambah. Itu sebabnya shalat jamaah jauh lebih dianjurkan daripada shalat sendirian, karena waktu yang digunakan untuk kedua shalat sama atau tidak jauh berbeda, tetapi nilai tambah berupa ganjarannya adalah 27:1.Kelima, kerja sama dalam melakukan sesuatu (bekerja). Pernyataan seorang muslim dalam shalat, iyyâka na'budu (hanya kepada-Mu kami beribadah), yang dikemukakan dalam bentuk jamak itu -- walau yang bersangkutan shalat sendirian -- menunjukkan bahwa Islam sangat mendambakan kerjasama dalam melaksanakan ibadah, termasuk dalam bekerja. Dengan kerjasama akan lahir harmonisme, yang pada gilirannya akan mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mempermudahnya. Kerjasama akan meningkatkan produktivitas. Keenam, optimisme dalam bekerja. Kerja harus dibarengi dengan optimisme dan harapan akan bantuan Ilahi, sebagaimana ditegaskan dalam surah asy-Syarh: fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusran. Ayat ini menegaskan bahwa satu kesulitan akan dibarengi dengan dua kemudahan. Karena itu, akhir surah tersebut menyatakan, wa ilâ Rabbika farghab (Hanya kepada Tuhanmulah, hendaknya engkau berharap).Manusia dituntut untuk melakukan usaha, atau dalam bahasa al-Quran disebut sa'y. Usaha tersebut harus bertolak dari Shafâ yang arti harfiahnya adalah "kesucian" dan berakhir di Marwah. Bila terpenuhi usahanya akan berakhir dengan "kepuasaan" (Marwah). Insya Allah, ia akan memperoleh hasil dari sumber yang ia sendiri tidak pernah menduganya.Ketujuh, rejeki yang diraih dari hasil kerja seseorang. Rejeki ada dua macam, yaitu "rejeki materil" dan "rejeki spirituil". Jangan pernah menduga bahwa rejeki hanya sesuatu yang bersifat materil. Seorang yang berpenghasilan sepuluh juta belum tentu mendapat rejeki lebih banyak daripada yang berpenghasilan lima juta. Karena, yang berpenghasilan sepuluh juta itu boleh jadi tidak meraih ketenangan, sehingga - katakanlah - bila anaknya sakit, ia cepat-cepat membawanya ke dokter dan memberikannya obat. Sedangkan yang mendapat rejeki materil hanya lima juta, bila disertai dengan rejeki spirituil, boleh jadi dia membeli untuk anaknya salah satu obat di kedai obat dan sembuh. Jika kecemasan berlarut-larut, maka rejeki materil yang diperoleh pada akhirnya akan sangat berkurang, bahkan lebih kurang daripada yang tadinya hanya memperoleh setengah penghasilannya. Demikian, Wallahu a'lam.

Islam telah menetapkan satu prinsip yang jelas berkaitan sesuatu kerja yang boleh dikategorikan sebagai ibadat. Imam Ghazali dalam kitabnya Ikhya' Ulumuddin menjelaskan bahawa setiap pekerjaan itu hendaklah menepati ciri-ciri berikut iaiatu:

1. Niat dan tujuan kerja itu mestilah untuk menjunjung perintah Allah;

2. Kerja yang dilakukan tersebut tidak bercanggah dengan syariat Allah S.W.T;

3. Kerja yang dilakukan adalah dengan bersungguh-sungguh dan tidak memudaratkan; dan

4. Kerja tersebut tidak menghalang daripada menunaikan syariat Allah S.W.T. seperti solat, puasa dan sebagainya.


Dalam memenuhi syarat untuk menjadikan kerja sebagai satu ibadat seterusnya ialah setiap pekerjaan perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kerja yang dilakukan dapat memenuhi kehendak pelanggan dan dapat meningkatkan produktiviti serta memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan.


Setiap pekerja perlu berusaha dengan sebaik mungkin dan sedia menghadapi segala karenah dengan bersikap sabar, tekun, berwawasan dan seumpamanya. Adalah merupakan satu kesalahan jika kerja yang diamanahkan dibuat sambil lewa. Islam begitu tegas berkaitan kerja secara bersungguh-sungguh ini sehingga dijelaskan oleh Nabi S.A.W :


"Sesungguhnya Allah S.W.T. suka apabila seseorang diantara kamu melakukan sesuatu pekerjaan ia melakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh"
(Riwayat At-Tabrani)

1 comment:

  1. Assalamualaikum.... bagus tuan punya pengisian ni, cuma satu je, lagi cantik kalau setiap perenggan dipendekkan dan setiap yang mempunyai point ditulis dalam bentuk point juga supaya senang dibaca....

    ReplyDelete