Saturday, November 21, 2009

Siapa Ahlu Sunnah Wa al-Jamah

Dalam soal aqidah, Ahlu Sunnah Wa al-Jamaah ini difahami sebagai golongan yang berlawanan dengan golongan Muktazilah, Qadariah, Jabariah, Syiah dan sebagainya. Mereka sering digelar sebagai "puak sunni".

Tetapi kadang-kadang, dalam perbincangan kita di Malaysia, ahlu sunnah wa al-jamaah digambarkan sebagai kumpulan yang menolak pandangan-pandangan lain selain dari mazhab syafie.

Salah satu negeri di Malaysia pula menggelar merekalah yg sebenarnya berpegang dengan fahaman ahli sunnah wa al-jamaah kerana mereka berpegang dengan sunnah rasulullah dlm beribadah, tidak berpegang sepenuhnya kepada satu mazhab khususnya mazhab syafie sahaja.

Apakah maksud sebenar bagi istilah ini. Adakah maksudnya berbeza apabila skop atau konteksnya berbeza ? Istilah ini sebenarnya berkaitan dengan sejarah perkembangan pemikiran, aqidah dan ibadah umat Islam selepas kewafatan Rasulullah. Sekian.

No comments:

Post a Comment