Friday, September 24, 2010

NOTA KULIAH UUM

Para pelajar Diploma Pendidikan UUM-YIK, Nota-nota kuliah untuk pedagogi Pendidikan Islam boleh di salin dari blog ini.