Friday, September 24, 2010

SUKATAN P. ISLAM TING 4 DAN 5

Pendidikan Islam Tingkatan 4
TILAWAH AL-QUR`AN
1. Ayat Hafazan.
1. Surah Al-An`amm ayat 162-163.
2. Surah al-Mukminun ayat 1-11.
3. Surah Luqman ayat 12-19
2. Kefahaman Ayat.
1. Manusia sebagai khalifah Allah s.w.t.
2. Manusia dipimpin oleh wahyu.
3. Hidayah Allah s.w.t.
4. Manusia bertanggungjawab.
5. Tanggungjawab mempertahankan negara.
6. Sabar menghadapi ujian Allah s.w.t.
7. Kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Nasihat Luqman Al-Hakim.
9. Hikmah Allah s.w.t menjadikan berbagai-bagai bangsa.
10. Mensyukuri nikmat Allah s.w.t.

ULUM SYAR`IYYAH
1. Aqidah.
1. Islam agama sarwajagat.
2. Peranan iman dalam kehidupan.
3. Alam tanda kekuasaan Allah s.w.t
4. Alam cakrawala.
5. Manusia dan alam.
2. Akhlak.
1. Kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Menghormati hak dan kepentingan ramai.
3. Perpaduan umat punca kemajuan.
3. Ibadat.
1. Sejarah ibadat haji dan umrah.
2. Cara-cara mengerjakan haji dan umrah.
3. Institusi pengurusan haji di Malaysia.
4. Sembelihan dan perburuan.
5. Korban dan akikah.
6. Muamalat dan kepentingannya.
4. Sejarah.
1. Kesan Islam terhadap tamadun manusia.
2. Syariah Islam asas kemajuan umat.
3. Imam Abu Hanifah.
4. Imam Malik.
5. Imam As-Syafie.
6. Imam Ahmad bin Hanbal.
7. Imam Al-Bukhari.
8. Imam al-Ghazali.

Pendidikan Islam Tingkatan Lima:
BAHAGIAN TILAWAH AL-QUR`AN
1. Ayat-ayat hafazan;
1. Surah At-Taubah ayat 128-129.
2. Surah An-Nur ayat 35.
3. Surah Al-Hasyr ayat 21-24.
2. Ayat-ayat kefahaman:
1. Layanan Baik Kepada Mereka Yang Berminat Dengan Islam.
2. Kasih Sayang Nabi Muhammad saw Kepada Umatnya.
3. Peranan Rasul.
4. Pengharaman Zina.
5. Menutup Aurat Menurut Islam.
6. Ilmu Penyinar Kehidupan Manusia.
7. Ciri-ciri Orang Beriman.
8. Usaha Tangga Kejayaan.
9. Allah s.w.t Maha Adil.
10. Kesempurnaan Allah s.w.t.
ULUM SYAR`IYYAH
1. Aqidah.
1. Perkara Yang Membatalkan Iman.
2. Dosa Besar.
3. Tuntutan Bertaubat.
4. Kejadian Manusia Dalil Kewujudan dan Kekuasaan Allah s.w.t.
2. Akhlak.
1. Toleransi dan Kesederhanaan Dalam Islam.
2. Berjihad Menegakkan Keadilan.
3. Sabar.
3. Ibadat.
1. Perkahwinan dan Hikmatnya.
2. Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam.
3. Tanggungjawab Suami Isteri
4. Penyelesaian Masalah Rumah Tangga
5. Poligami.
6. Mahkamah Syariah: Kedudukan dan Peranannya.
4. Sejarah
1. Perkembangan Tamadun Islam Zaman Bani Umaiyah dan Bani Abbasyiah
2. Ibn Sina
3. Ibn Rushd
4. Ibn Khaldun
5. Shah Waliullah Ad-Dahlawi
6. Jamaluddin Al-Afghani.
7. Syaikh Muhammad Abduh.
8. Syaikh Tahir Jalaluddin.
9. Hamka.